Loncat ke isi

Kekaèsaran Portugis di Nusantara

Deri Wikipedia

Kerajaan Hindu-Buda
Kesultanan Selam
Kerajaan Serani
Serèkat Kongsi Cina
Penjajahan Peringgi
Nongtotnya Indonésia
Kiblik Indonésia

Portugis ya'entu bangsa nyang pertama kali datang ke Kepuloan Nusantara untuk niaga rempah-rempah èn nyebarin igama Katolik sambil diriin pos èn benteng perniagaan