Loncat ke isi

Gambar lèr rèncèng

Deri Wikipédi
Gambar lèr rèncèng

Gambar lèr rèncèng (hurup Arab Gundul: ݢمبر لير رنچيڠ; Inggris: flow chart) entu atu jenis deri gambar bèbèr nyang dikeja deri kotak-kotak ama panahan. Ni kena dipaké bakal:

  • Algoritme, daptar arahan trap-trapan nyang kudu diintilin bakal ngebèrèsin mas'alah.
  • Prosès, rèntètan tahap waktuan dalem hal produk, hasil, èn jujuan.
  • Tahapan proyèk nyang direncanain.

Gambar lèr rèncèng maké kotak, panahan, èn laèn-laèn onderdil:

  • Kotak kanggo ngasi unjuk penggawéan prosès, langkah-langkah, ama piilnya.
  • Panahan kanggo ngasi unjuk rèntètan tahanp, èn/atawa pilihan laènnya.
  • Laèn-laèn onderdil kanggo ngasi unjuk bahan-bahan nyang dilibatin, beslit, orang, ama pengukuran waktu atawa prosès.