Loncat ke isi

Gètèk

Deri Wikipedia
Orang lagi naèk gètèk jebot

Gètèk (hurup Arab Gundul: ݢيتيق) ièlah telepekan benda cèblèk nyang ngambang bakal jalan di atas aèr; èn ada atu rancangan perau nyang paling ringkes, nyang cirinya kaga' ngelah lambung. Gantinya, gètèk tetep ngapung paké pèdèngan bahan èntèng kaya' kayu, tong ketutup, atawa ruang aèr nyang dikompa. Gètèk terdisionil atawa jebot dibikinnya mah deri kayu atawa bambu. Nah kalu gètèk modèren juga' dibikin paké laèn-laèn bahan kaya' drem atawa balken polistirèn. Gètèk kompaan paké telepekan rangkepan nyang lebi kawar-kèwèr ama tonggara. Begantung ama pemakéan èn ukurannya, gètèk bisa aja gableg tèdèngan, tiang, hata setiran.