Loncat ke isi

Hawariyun

Deri Wikipedia
Ma'idah (hidangan) paling ahir

Hawariyun (hurup Arab Gundul: حواريون) atawa 12 Rasul Yèsus entu tokoh utama dalem agama Serani. Pas kanjeng Yèsus atawa Kanjeng nabi Isa masih ada di dunia èn kanjeng lagi da'wah pas abad awal Masèhi, enni Hawariyun entu bisa dibilang murid-murid nyang paling deket ama kanjeng Yèsus atawa kanjeng nabi Isa. Terusannya, enni murid-murid nyang ngasih kabar seneng deri kanjeng Yèsus bakal orang-orang di luar sono.

Hawariyun menjuntrung Islam[permak | permak sumber]

Dalem Islam punya tradisi, catetan Kur'an deri kanjeng nabi Isa punya murid-murid kaga' pating namanya, jumblah, atawa rincian apa-apa deri dia pada punya kehirupan. Cuman, tapsir Muslim kurang lebih kasih paham dengen tulisin daptar Wasiat Anyar èn bilang kalo kanjeng punya murid-murid entu: Butrus, Pelipus, Toma, Bartolomeus/Bin Telima, Matta, Andreus, Yakobus/Ya'kub, Yahya/Yohana, Sam'un deri Kan'an, èn Yudas Iskariot/Yahudah Iskariot. Sering banget ulama-ulama banding-banding kanjeng nabi Isa punya murid-murid ama sobat Rasul SAW, nyang nginclo' pas kanjeng Rasul SAW idup.

Hawariyun menjuntrung Serani[permak | permak sumber]

12 Hawariyun

Dalem Serani punya tradisi, rasul ada 12 orang. para penginjil nulisin orang nyang sama ama nama nyang béda-béda, jadi ada nama rasul nyang disebut dalem atu Injil cuman trada dalem Injil nyang laèn. Kejadian ditahbisinnya 12 rasul ama kanjeng Yèsus diceritain dalem tiga Injil Pèdèngan. Abis nongtotnya kanjeng Yèsus, kanjeng kasih Amanah Ageng ama rasul-rasul 11 orang (Yudas Iskariot udah wapat entu wayah), nya'entu amanah bakal nyampéin ajarannya ke seantèro dunia. Enni kejadian lajimnya disebut pentahbisan rasul-rasul.

Selaèn 12 orang rasul, Paulus dalem geréja perdana juga sering disebut jadi rasul ama orang Serani, lantaran diajar èn diutus langsung ama Kristus liwat atu pendelengan dalem hijrahnya ke Damsik/Damaskus Kota (Rasul-rasul punya Cerita 9:4-5). Paulus juga nisbatin dia punya diri jadi rasul bakal bangsa-bangsa kaga' Yahudi menjuntrung atu tradisi Serani Wètan nyang asalnya deri Injil Luka, ada juga 70 rasul (70 murid menjuntrung pèrkah Serani laènnya) nyang kelibat dalem gawéan ladènan kanjeng Yèsus.

Dalem waktu Serani punya perkembangan pas rasul-rasul masing idup disebut jaman kerasulan. Pas abad awal Masèhi, rasul-rasul bikin jemaah di seantèro wilayah Rum, bahkan menjuntrung Serani punya tradisi, ada juga nyang di Wètan Tenga, Aprika, èn Hindi.

Ruju'an[permak | permak sumber]